Avís legal

Dades del propietari:

D'acord amb allò establert a la llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s'informa els usuaris de www.inmedulla.com que aquestes són les dades del propietari d'aquest lloc web:

Nom: In Medulla continguts, SL
Adreça: c/Pujades, 130-132 - 08005 - Barcelona
NIF/CIF/NIE: B66768334
Telèfon de contacte: +34 93 013 28 85
E-mail de contacte: [email protected]
L'accés al lloc web www.inmedulla.com, propietat d'In Medulla continguts, SL i l'ús dels serveis que s'ofereixen en aquest lloc implica l'acceptació dels següents termes i condicions d'ús:

Propietat Intel·lectual:

El disseny, codi font i continguts del lloc web www.inmedulla.com estan protegits per la legislació espanyola en allò referent als drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d'In Medulla continguts, SL, i en quedarà prohibida la reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l'autorització expressa d'In Medulla continguts, SL.

Política de Privacitat i Protecció de Dades (L.O.P.D.):

In Medulla continguts, SL informa els usuaris del lloc web www.inmedulla.com, que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que li siguin posades al seu coneixement, ja sigui com a consequència de la utilització dels serveis oferits a www.inmedulla.com, a causa d'enviaments al correu electrònic de contacte [email protected] o per l'ús de formularis de contacte o inscripció presents al lloc web. En tot cas, l'emmagatzematge, protecció i ús d'aquestes dades per part d'In Medulla continguts, SL serà conforme a l'estricte compliment d'allò preceptat per la legislació en matèria de protecció de dades.

En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades que hagueren estat recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'haurà d'efectuar mitjançant comunicació escrita adreçada a In Medulla continguts, SL (c/Pujades 130-132, - 08005 - Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic de contacte ([email protected]) tot indicant en qualsevol dels casos, com a referència "DADES PERSONALS" i el referit dret que pretenen accionar, tot adjuntant còpia de seu Document Nacional d'Identitat.

Disponibilitat i actualitzacions:

In Medulla continguts, SL es reserva el dret d'interrompre en qualsevol moment i sense avís previ l'accés al lloc web www.inmedulla.com, així com de modificar o eliminar la configuració del lloc, els continguts que s'hi mostren o la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s'hi presten, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció, edició o eliminació podrà tenir caràcter temporal o definitiu, sense que se'n derivi cap responsabilitat per a In Medulla continguts, SL.

Ús del lloc web, els continguts i serveis:

L'accés als continguts i serveis que s'ofereixen a www.inmedulla.com i la seva utilització per part de l'usuari es porta a terme al seu compte i risc.

In Medulla continguts, SL no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari, ni de possibles problemes tècnics o falles als equips tècnics de l'usuari que es produeixin degut a:

Un mal ús dels continguts o serveis de www.inmedulla.com per part de l'usuari.
Errors, defectes o omissions en la informació facilitada quan provingui de fonts alienes a In Medulla continguts, SL.
Intromissions il·legítimes fora del control d'In Medulla continguts, SL per part de terceres persones.

Marques:

A www.inmedulla.com és possible que s'esmentin de manera indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips que constitueixen marques registrades pels seus propietaris respectius, la qual cosa no ens fa responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Enllaços:

In Medulla continguts, SL no es fa responsable d'altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços (links) disponibles entre els continguts de www.inmedulla.com, atès que aquestes pàgines o arxius objecte de l'enllaç són responsabilitat dels titulars respectius. In Medulla continguts, SL, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius ni qualsevol mena de material existent a aquestes pàgines web, ni tampoc no controla, de conformitat amb allò disposat a la LSSICE, ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents als llocs enllaçats i que són aliens a www.inmedulla.com. En cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, tot ordenant-ne la retirada o que s'hi impossibiliti l'accés, o que s'hagi declarat l'existència de la lesió, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats, en el moment que se li notifiqui expressament a In Medulla continguts, SL.

 

© Tots els drets reservats: In Medulla continguts, SL